โครงการกระบวนการสังเคราะห์และการพัฒนาวิชาการขับเคลื่อนด้านระบบอาหาร
โครงการกระบวนการสังเคราะห์และการพัฒนาวิชาการขับเคลื่อนด้านระบบอาหาร
อาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร) โดยคุณวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด ขอเรียนเชิญภาคีระบบอาหารเข้าร่วมกิจกรรมเวทีภาคอีสาน ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ.ห้องประชุมโกสัมพี โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

อาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร) โดยคุณวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด ขอเรียนเชิญภาคีระบบอาหารเข้าร่วมกิจกรรมเวทีภาคอีสาน ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ.ห้องประชุมโกสัมพี โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม