โครงการกระบวนการสังเคราะห์และการพัฒนาวิชาการขับเคลื่อนด้านระบบอาหาร
โครงการกระบวนการสังเคราะห์และการพัฒนาวิชาการขับเคลื่อนด้านระบบอาหาร
อาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร) โดยคุณวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด ขอเรียนเชิญภาคีระบบอาหารเข้าร่วมกิจกรรมเวทีภาคเหนือ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ. โรงแรมHorizon village จ.เชียงใหม่

อาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร) โดยคุณวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด ขอเรียนเชิญภาคีระบบอาหารเข้าร่วมกิจกรรมเวทีภาคเหนือ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ. โรงแรมHorizon village จ.เชียงใหม่