KLASMANN Black Peat

KLASMANN Black Peat

 

KLASMANN

  • คลาสแมนเป็นวัสดุปลูกคุณภาพสูงจากเยอรมัน-ลิทัวเนีย ผลิตจาก Sphagnumpeat moss ที่ผ่านขบาวนการย่อยสะลายมานานกว่า2,000-4,000ปี ปราศจากวัชพืชปะปนและปลอดเชื้อโรคต่างๆ ดังนั้นวัสดุปลูกคลาสแมนจึงมีความบริสุทธิ์ สะอาดน้ำหนักเบาและคุณภาพสูง เหมาะต่อการเพาะกล้าต้นไม้ต่างๆ ตลอดจนเป็นวัสดุปลูกในไม้กระถางได้อย่างดี ด้วยวัสดุปลุกคลาสแมนได้รับมาตรฐาน3มาตรฐานที่เหนือกว่าวัสดุปลูกทั่วไปคือ
  • 1.มาตรฐาน ISO 9001
  • 2.มาตรฐาน R.H.P. (ไม้ดอกฮอลแลนด์)
  • 3.มาตรฐาน RAL (มาตรฐานเยอรมัน)

 

 

Potground H ,Terrahum

พอทกราวเอช , เทอราฮัม เป็นวัสดุเพาะกล้าเหมาะกับไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักมีส่วนผสมระหว่าง White Peat / Black Peat ในอัตรา 70/30 จึงทำให้เป็นวัสดุเพาะกล้าที่สามารถเก็บความชื้นได้มาก เหมาะต่อการเพาะกล้าในสถานที่ที่ไม่สามารถควบคุมการให้น้ำได้ตลอดวัน และเหมาะต่ออายุกล้า 7-21 วัน