คลาสแมนพีทมอส

คลาสแมนพีทมอส วัสดุปลูกพีทมอสคุณภาพสูงจาก เยอรมัน-ลิทัวเนีย โดย วายวีพี

KLASMANN

พีทมอส คือวัสดุปลูกที่ผลิตจาก สแฟกนั่มมอส (Sphagnum peat moss) ซึ่งผ่านขบวนการย่อยสลายมานานกว่า2,000-4,000 ปี ทำให้ปราศจากวัชพืชปะปนและปลอดเชื้อโรคต่างๆ ดังนั้นวัสดุปลูกพีทมอสจึงมีความบริสุทธิ์ สะอาดน้ำหนักเบาและคุณภาพสูง เหมาะต่อการเพาะกล้าต้นไม้ต่างๆ ตลอดจนเป็นวัสดุปลูกในไม้กระถางได้อย่างดี

 

ดูข้อมูลพีทมอสเพิ่มเติมได้ที่นี้

 

ข้อมูลการใช้งานพีทมอสเพื่อปรับสภาพดิน

 

นอกจากนี้วัสดุปลูกคลาสแมนพีทมอสยังได้รับมาตรฐาน 3 มาตรฐานที่เหนือกว่าวัสดุปลูกทั่วไปคือ

  • 1.มาตรฐาน ISO 9001
  • 2.มาตรฐาน R.H.P. (ไม้ดอกฮอลแลนด์)
  • 3.มาตรฐาน RAL (มาตรฐานเยอรมัน)

 

พีทมอสคลาสแมน มีทั้งหมด 6 ประเภทตามวิธีการใช้งาน ได้แก่:

1. BASE SUBSTRATE

เบสซัพเทรต เป็นวัสดุปลูกพีทมอสที่มีโครงสร้างแบบเส้นใยยาว เหมาะต่อการนำมาใช้เป็นวัสดุปลูกในกระถางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6 นิ้วขึ้นไป เป็นวัสดุปลูกที่เหมาะต่อการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักที่ปลูกในกระถางหรือรางปลูก

 

2. TS2

ทีเอส2 เป็นวัสดุปลูกพีทมอสเพาะกล้า เหมาะต่อการเพาะกล้าพืชผักและไม้ดอกทุกชนิด เป็นวัสดุเพาะกล้าที่ผลิตจาก พีทขาว 100% ดังนั้นจึงทำให้ระบบรากเจริญเติบโตได้ดี เพราะมี air capacity สูง  เหมาะต่อการเพาะกล้าโรงเรือนที่เราสามารถควบคุมการให้น้ำได้ตลอดเวลา
ทีเอส2 เหมาะต่อกล้าอายุ 7-21 วัน

 

3. TS3

ทีเอส 3 เป็นวัสดุปลูกพีทมอสเพาะกล้าที่มีส่วนผสมของ White Peat / Black Peat ในอัตรา 70/30 จึงทำให้โครงสร้างของวัสดุเพาะกล้ามีความสามรถในการอุ้มน้ำที่ดีขึ้นและโปร่ง ระบบรากเจริญเติบโตได้ดี เหมาะต่อการเพาะกล้าอายุ 7-21 วัน

 

4. NEUHAUS

นอยเฮ้าส์ เป็นวัสดุปลูกพีทมอสเพาะกล้าที่มีส่วนผสมของ White Peat / Black Peat ในอัตรา 70/30 จึงทำให้โครงสร้างของวัสดุเพาะกล้ามีความสามรถในการอุ้มน้ำที่ดีขึ้นและโปร่ง ระบบรากเจริญเติบโตได้ดี เหมาะต่อการเพาะกล้าอายุ 7-21 วัน

 

5. K SELECT (AQUASAVE)

เคซีเล็ค (อควาเซฟ) เป็นวัสดุปลูกพีทมอสเพาะกล้าเหมาะต่อการเพาะกล้าพืชผัก และไม้ดอกทุกชนิด โครงสร้างประกอบด้วย White Peat / Black Peat : 70/30 เหมาะสำหรับต้นกล้าที่ต้องการน้ำมากและในโรงเรือนที่ไม่สามารถควบคุมการให้น้ำได้ตลอดเวลา

 

6. K SELECT (BASE 5 ORGANIC)

เคซีเล็ค (เบส 5 ออร์แกนิค) เป็นวัสดุปลูกพีทมอสเพาะกล้า เหมาะต่อการเพาะกล้าพืชผักออร์แกนิค โครงสร้างประกอบด้วย White Peat / Black Peat : 70/30 เหมาะต่อโรงเรือนที่สามารถควบคุมการให้น้ำได้ตลอดเวลา