กรรไกรตัดกิ่ง
KAMAKI-001
กรรไกรตัดกิ่ง คม เบา ทนทาน

กรรไกรตัดกิ่งคามากิคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น มีความทนทาน  แข็งแรง  แต่ขณะเดียวกันก็เบาใช้ง่าย  สามารถใช้ตัดกิ่งไม้ขนาดกลางได้สบาย