คามากิ แซด18
KAMAKI-Z-18
คามากิ แซด18 คามากิ กรรไกรคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

ปากกรรไกรทำด้วยเหล็กไฮคาร์บอน แข็งแรงพิเศษ
ตัดแต่งกิ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ซม.