คามากิ 60
KAMAKI-60
คามากิ 60 คามากิ กรรไกรคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

ปากกรรไกรทำด้วยเหล็กไฮคาร์บอน แข็งแรงพิเศษ
ตัดแต่งกิ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 2 ซม.