คามากิ 850
KAMAKI-850
คามากิ 850 คามากิ กรรไกรคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

ปากกรรไกรทำด้วยเหล็กไฮคาร์บอน แข็งแรงพิเศษ
ตัดแต่งกิ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม.