ปุ๋ยเกล็ดออคิเดนซ์ ระบบน้ำ

ปุ๋ยเกล็ดออคิเดนซ์ ระบบน้ำ ปุ๋ยเกล็ดคุณภาพสูง แหล่งวัตุดิบจากอิสราเอล "ปุ๋ยพรีเมี่ยมสำหรับเกษตรกรมืออาชีพ" เหมาะให้ทางระบบน้ำหยด, ระบบมินิสปริงเกอร์, ระบบสปริงเกอร์ "ใช้น้อย ละลายน้ำ 100% เต็มประสิทธิภาพปุ๋ย"

ปุ๋ยเกล็ดออคิเดนซ์ ระบบน้ำ                           

  • ปุ๋ยเกล็ด ออคิเดนซ์ ระบบน้ำ คือ ปุ๋ยที่พร้อมเปลี่ยนสภาพเป็นสารละลายทันทีเมื่อสัมผัสความชื้น ซึ่งส่งผลให้พืชได้รับธาตุอาหารทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใส่ ช่วยลดการสูญเสียของธาตุอาหาร พืชตอบสนองไว

  • การให้ปุ๋ยระบบน้ำ จะเป็นการให้น้ำและปุ๋ยไปพร้อมกันในเวลาและบริเวณที่พืชต้องการ ดังนั้น การให้ปุ๋ยระบบน้ำ เป็นการให้ป็ยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถลดแรงงานในการใส่ปุ๋ย ลดการชะล้างเลยเขตรากพืช การแพร่กระจายปุ๋ยสม่ำเสมอบริเวณที่รากพืชอยู่ สะดวกในการทำงาน

สูตรปุ๋ยเกล็ดออคิเดนซ์ระบบน้ำ

สูตรเร่งต้นระยะแรก

     33-5-3, 25-7-15

• ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของลำต้นและใบ กระตุ้นการแตกใบอ่อน

 

 

สูตรบำรุงต้นทั่วไป

     20-20-20

• ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช และช่วยฟื้นฟูสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว

 

สูตรเร่งสะสมอาหาร

     8-24-24

• ช่วยกระตุ้นการสะสมอาหาร เพื่อเตรียมพร้อมในการออกดอก และบำรุงผลผลิตให้สมบูรณ์

 

สูตรบำรุงผลผลิต

     16-7-32

• ช่วยบำรุงผลผลิตให้มีคุณภาพ ขยายขนาดผล สร้างคุณภาพเนื้อผล เพิ่มน้ำหนัก รสชาติดี