มัลติโค้ท Multicote

มัลติโค้ท Multicote ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย คุณภาพสูงจากอิสราเอล

    มัลติโค้ท Multicote 

ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย 12 เดือนใช้สารเคลือบธาตุอาหารพืชเพื่อควบคุมการปลดปล่อยที่ยาวนานตามระยะการเจริญเติบโต โดยความชื้นในดินแทรกผ่านสารเคลือบเข้าไปละลายธาตุอาหารภายใน ธาตุอาหารในรูปสารลายปลดปล่อยเข้าสู่รากพืช ในปริมาณที่พืชต้องการใช้ธาตุอาหารพืชได้รับธาตุอาหารในปริมาณที่พืชต้องการต่อเนื่องยาวนาน 12 เดือนเมื่อธาตุอาหารหมดสารเคลือบจะสลายตัวตามธรรมชาติ เหมาะสำหรับใช้กับเนิร์ซเซอรี่ของพืชที่อยู่ในระยะกล้าเป็นเวลานาน  และพืชที่ให้ผลผลิตระยะยาว

    สูตรควบคุมการปลดปล่อย 12 เดือน

    19-10-9+2Mgo

    14-7-14+2Mgo

    12-5-26+2Mgo