ออร์เชียต้าบาร์ค

ออร์เชียต้าบาร์ค ออร์เชียต้าบาร์ค วัสดุปลูกคุณภาพสูงจากประเทศนิวซีเเลนด์

Orchiata

  • ออร์เชียต้า จากเปลือกไม้สน Radiata100% ของนิวซีแลนด์มาเป้นวัสดุปลูกคุณภาพสูงที่นิยมใช้กันไปทั่วโลก โดยมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของ กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ได้อย่างดีเยี่ยม
  • คุณลักษณะของ ออร์เชียตา
  • ดูดซับธาตุอาหารได้อย่างดีเยี่ยมให้แก่พืช
  • ดูดซับความชื้นให้แก่พืชอย่างสมดุล
  • เพิ่มช่องว่างอากาศในระบบปลูก
  • ใช้ผสมวัสดุปลูกอย่างอื่น เพื่อเพิ่มคุณภาพลดต้นทุน
  • ใช้ปูพื้นได้อย่างสวยงาม ในการจัดสวน
  • ขนาดบรรจุ 40 ลิตร