เบสโกรว์ สแปกนั่มมอสคุณภาพสูง จากประเทศนิวซีแลนด์

เบสโกรว์ สแปกนั่มมอสคุณภาพสูง จากประเทศนิวซีแลนด์

Sphagmoss

  • เบสโกรว์ สแปกนั่มมอส เป็นสายพันธ์เฉพาะของประเทศนิวซีแลนด์ กำเนิดอยู่ที่อ่าวฝั่งตะวันตก ทางตอนใต้ของนิวซีแลนด์ ซึ่งมีอยู่ 2 สายพันธ์ คือ
  • 1.Sphagmoss cristatum ข้อลำต้นยาว แข็งแรง มีคุณสมบัติดีเยี่ยม มีความยาวข้อถึง350มิลลิเมตร ปริมาณใบน้อยเมื่อผ่านขบวนการผลิตโดยการอบแห้งและทำความสะอาด สีเหลืองนวลถึงเขียวอ่อนอุ่มน้ำดี ช่องว่างอากาศมาก ปริมาณเกลือที่ละลายน้ำได้ต่ำและไม่สะสมเกลือจากการให้ปุ๋ย จึงเป็นคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม
  • 2.Sphagmoss subnitens ต้นยาว ข้อยาว นุ่มเหมือนขนนก มีคุณสมบัติทางเคมี ช่องว่างอากาศและน้ำคล้าย sphagmoss cristatum 
  • สแปกนั่มมอส ทั้ง2สายพันธุ์ มีโครงสร้างแข็งแรง การย่อยสลายหรือฉีกขาดยาก กับการใช้งานในกระถาง ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นพิษต่อพืช สแปกนั่มมอสชนิดนี้จึงมีคุณสมบัติที่เยี่ยมทำให้กล้วยไม้เติบโตแข็งแรง
  • ขนาดบรรจุ 3 kg กับ 150 gm