20-53-0 (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)

20-53-0 (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต) สะสมอาหาร เร่งการออกดอก ทำปุ๋ยระบบน้ำ ใช้เป็นแม่ปุ๋ยทำปุ๋ยสูตรต่างๆ

N = 20 %

P2O5  = 53 %

K2O = 0 %