0-0-50 (โพแทสเซียมซัลเฟต)

0-0-50 (โพแทสเซียมซัลเฟต) สร้างแป้งและน้ำตาล บำรุงผลผลิตเหมาะสำหรับพืชที่ไม่ชอบคลอไรด์ ใช้เป็นแม่ปุ๋ยทำปุ๋ยสูตรต่างๆ

N = 0 %

P2O5  = 0 %

K2O = 50 %