12-60-0 (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต)

12-60-0 (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต) สะสมอาหาร เร่งการออกดอก ทำปุ๋ยระบบน้ำ ใช้เป็นแม่ปุ๋ยทำปุ๋ยสูตรต่างๆ

N = 12 %

P2O5  = 60 %

K2O = 0 %