0-52-34 (โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต)

0-52-34 (โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต) สะสมอาหาร เร่งการออกดอก เร่งใบพืชให้แก่เร็ว ใช้เป็นแม่ปุ๋ยทำปุ๋ยสูตรต่างๆ

N = 0 %

P2O5  = 52 %

K2O = 34 %