46-0-0 (ยูเรีย)

46-0-0 (ยูเรีย) เร่งการแตกยอดอ่อน บำรุงการเจริญเติบโตในระยะแรก ไม่เป็นพิษต่อพืช ใช้เป็นเเม่ปุ๋ยทำสูตรต่างๆ

N = 46 %

P2O5  = 0 %

K2O = 0 %