0-40-54 (เตตระโพแทสเซียม ไพโรฟอสเฟต)

0-40-54 (เตตระโพแทสเซียม ไพโรฟอสเฟต) สะสมอาหาร เร่งการออกดอก เร่งใบให้แก่เร็ว ฉีดทำลายยอดอ่อน บำรุงคุณภาพผลผลิต

N = 0 %

P2O5  = 40 %

K2O = 54 %