แร่โพลีซัลเฟส Poly Sulphate

แร่โพลีซัลเฟส Poly Sulphate
​​       Polysulphate คือ แร่ Polyhalite เป็นแร่ธรรมชาติที่อยู่ลึกในชั้นใต้ดิน 1,250 เมตร แหล่งผลิตจากประเทศอังกฤษ เป็นแร่ที่มีธาตุรวมตัวกัน 4 ชนิด คือ โปตัสเซียม, แมกนีเซียม, แคลเซียม และซัลเฟอร์ โดยกรรมวิธีผลิตนั้นจะไม่มีการปรุงแต่ง หรือ ใช้สารเคมีใดๆ ในการสกัดแยกธาตุต่างๆ ออกมา ดังนั้น Polysulphate จึงมีคุณสมบัติ เป็นแร่ธรรมชาติ 100% สามารถใช้ในฟาร์มอินทรีย์ (Organic Farm) ได้เป็นอย่างดี
 
​​องค์ประกอบของ Polysulphate
​​​​K2O​=​14%
​​​​MgO​=​6%
​​​​CaO​=​17%
​​​​S​=​19%
​​​​*ค่า pH​=​เป็นกลาง
       Polysulphate เป็นแร่ธรรมชาติ จึงทำให้มีคุณสมบัติการปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบค่อยเป็นค่อยไปจึงมีความสูญเสียน้อย หากเปรียบเทียบในกรณีใส่ปุ๋ยเคมีแล้วมีฝนตกชุกทันที การสูญเสียปุ๋ยเคมีจะมีมากกว่า และพืชก็จะได้รับธาตุอาหารน้อยกว่า เพราะรากพืชไม่ดูดธาตุอาหารเหล่านั้นเอาไว้ได้ทัน ในขณะที่ธาตุอาหารใน Polysulphate หลังจากการใส่ไปแล้วประมาณ 5-10 ชั่วโมง จะเริ่มปลดปล่อยแบบค่อยเป็นค่อยไป และปลดปล่อยในอัตราที่มากขึ้นในช่วงเวลา 15 ชั่วโมงผ่านไป โดยการปลดปล่อยนี้สามารถปลดปล่อยหมดในเวลา 14-35 วัน ดังนี้
 
​​โปตัสเซียม​​ปลดปล่อยได้นาน​14-21 วัน
​​แมกนีเซียม​​ปลดปล่อยได้นาน​21-28 วัน
​​แคลเซียม, ซัลเฟอร์​ปลดปล่อยได้นาน​35-42 วัน
​​
         จะเห็นได้ว่าความสามารถในการปลดปล่อยแบบค่อยเป็นค่อยไปนี้ จะช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่ และได้รับธาตุอาหารพร้อมกันถึง 4 ธาตุในเวลาเดียวกัน และคุณสมบัติความเป็นกรดด่าง (pH) ที่เป็นกลางก็จะไม่ส่งผลเสียต่อคุณสมบัติของดินในอนาคต
​​
ประโยชน์ของ Polysulphate
- ป้องกันการขาดธาตุแคลเซียม
- เพิ่มคลอโรลฟิลล์ เพื่อสร้างโรงงานสังเคราะห์แสงมากขึ้น
- เพิ่มความแข็งแรงของพืช
- เพิ่มคุณภาพด้านรสชาติ ความหวาน
- เพิ่มน้ำหนักผลผลิตมากขึ้น 10-20%
- ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิด ทั้งผักรับประทานผล
เช่น แตงโม แตงกวา แคนตาลูป พริก พืชตระกูลแตงต่างๆ พริกหวาน มะเขือเทศ พืชตระกูลมะเขือต่างๆ สตรอเบอร์รี่ องุ่น และผักรับประทานใบทุกชนิด รวมทั้งไม้ผลที่ต้องการคุณภาพ เช่น ทุเรียน กล้วย สับปะรด ส้ม แก้วมังกร ลำไย พุทรา มะม่วง มังคุด เงาะ และ ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันในปาล์มน้ำมันด้วยเช่นกัน รวมทั้งเพิ่มน้ำยางให้มากขึ้น