10-0-0 (แมกนีเซียมไนเตรท)

10-0-0 (แมกนีเซียมไนเตรท) ให้ธาตุแมกนีเซียมแก่พืช ทำให้พืชใบเขียว เร่งใบแก่ สามารถใช้ได้ทุกพืชทั้งพืชสวนและพืชไร่

N = 10 %

P2O5  = 0 %

K2O = 0 %