โพลี่ซัลเฟต แบบเม็ด

โพลี่ซัลเฟต แบบเม็ด ขนาด 25 กิโลกรัม